Palvelut

Ylellinen elämä on ollut merkittävässä roolissa niin muinaisessa Egyptissä, Kreikassa ja Roomassakuin se myös on tämän päivän modernissa nyky-yhteiskunnassa (Dubois, Laurent & Czellar 2005, 115). Esimerkiksi Rooman historian ajalta luksuksen käsite on ylellisyyden lisäksi pitänyt sisällään ajatuksen epäterveellisistä ja synnillisistä nauti-noista juhlien, ruoan ja juoman kautta. Tänä päivänä yleinen määritelmä taas käsittää luksuksen viittaavan niihin tuotteisiin ja palveluihin, joiden hinta tekee niistä eksklusiiv-sia ja siten vain pienelle osalle vaativista kuluttajista mahdollisia.

Luksuskuluttaja haluaa elämään innovatiivisia sekä inspiroivia luksustuotteita, jotka auttavat kuluttajaa tuntemaan itsensä dynaamiseksi ja elossa olevaksi. Luksus ei välttämättä ole kalleinta tai tuhlaavaisinta, vaan jotakin, joka sopii luksuskuluttajan yksilölliseen elämään. Luksuskuluttajatkäyttävätkin luksustuotteita ja -palveluita tunteiden ja itsensä ilmaisun välineenä.

Luksuspalvelu vaatii ympärilleen enemmän kuin täydellisen palveluorgani-saation. Se vaatii huolellista suunnittelua sekä toteuttamista. Michiganin yliopiston laaduntutkimuskeskus jakaa palvelun hyvään, parempaan ja erinomaiseen. Hyvä palvelu pitää sisällään inhimillistä empatiaa sekätehokkuutta. Parempi palvelu käsittää intohimon ja ammattiylpeyden kulttuurin sekä henkilökunnan, joka tekee hyvästä palvelusta asiakaskokemuksen. Erinomainen asiakaspalvelu on huolenpitoa, joka ylittyy yrityksen normaalin liiketoiminnan rajojen yli ja ottaa huomioon yksilöllisen ja räätälöidyn lähestymisen asiakkaaseen. Lisäksi se yllättää ja ilahduttaa.

Luksuspalvelu on kalliimpaa, kuin tavallinen palvelu. Tämä toisaalta takaa sen poissulkevan ominaisuuden massalta. Luksuspalvelu on liiallisuutta, jossa on mukana hitunen luovuutta. Se ei kuitenkaan ota riskejä asiakkaan mukavuuden ja tyytyväisyyden puolesta. Luksuspalvelubrändin vaikeus on luoda jatkuvuutta. Sen haasteena ovatkin yhä korkeammaksi kasvavat asiakasodotukset, kun asiakas tietää palveluntuottajan olevan luksuspalveluyritys.

Suomalaista luksusta: https://yle.fi/uutiset/3-10447606